til top
Bestill katalog
Bestill katalog
  • Prosjekter
  • Prosjekter
  • Prosjekter
  • Prosjekter

Prosjekter

Vi tar på oss oppdrag for profesjonelle og offentlige utbyggere.

Det kan også være aktuelt for oss å gå inn i et samarbeid der vi er med på eiersiden.
Rotstigen AS kan ta del i prosjektene allerede i planleggingsfasen til nøkkelferdige bygg.